PERSONAL WORK / BOSCH / 3D ARTWORK

CREATION / 3D PRODUCTION / POSTPRODUCTION / MEDIA PRODUCTION

BOSCH / 3D PRODUKTVISUALISIERUNG / STICHSÄGE / 3D ARTWORK


BOSCH / 3D PRODUKTVISUALISIERUNG / STICHSÄGE / 3D ARTWORK


BOSCH / 3D PRODUKTVISUALISIERUNG / STICHSÄGE / 3D ARTWORK


BOSCH / 3D PRODUKTVISUALISIERUNG / STICHSÄGE / 3D ARTWORK